Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Lever lodjuret i symbios med något annat djur eller drar något annat djur nytta av lodjuret? T.ex. äter upp rester.

Frågan ställd av J. Kategori: Lo

Svar

Hej!

Svaret på din fråga är att lodjur på sätt och vis lever i symbios med andra, iallafall om man med det avser att de påverkar och påverkas av andra arter.

Rovdjuren ingår ju nämligen i ekosystemet så de påverkar därför de andra arterna som ingår där, och de påverkas också själva av andra arter.

Ekosystem kan styras både uppifrån och ner och tvärsom, dvs rovdjur kan styra växtätare som i sin tur styr växter osv osv. Men det kan också vara tvärsom, alltså att basproducenter och växter styr växtätare som styr rovdjur. Ekosystemen påverkas också av icke levande faktorer, till exempel väder.

En arts påverkan på en annan art kan vara olika tydlig. Ett tydligt sätt som lodjuret påverkar sin omgivning är att den lämnar mycket matrester åt järven. På så vis gynnas järven och fler järvungar föds.

Hälsningar

Linda

Besvarad av den 6 maj 2019