Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Lodjurens näringsväv?

Frågan ställd av Tuva. Kategori: Lo

Svar

Hej Tuva!

En näringsväv visar sambandet mellan alla växter och djur i ett ekosystem. Lodjur dödar och äter bytesdjur (som till exempel ren, rådjur och harar) som i sin tur äter av olika slags växter. Lodjur kan även samverka med andra rovdjur genom att konkurrera med dem om födan. Det händer till exempel att lodjur dödar rävar, kanske för att de ser dem som konkurrenter. Samtidigt kan rävar och andra djur gynnas av lodjuren, eftersom de äter resterna av djur som lodjur har dödat. En näringsväv kan göras väldigt komplicerad, och det här är bara några exempel på lodjurens roll i ett ekosystem.

/Ylva

Besvarad av den 15 september 2017