Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Vad är ett los favoritmat?

Frågan ställd av L-O. Kategori: Lo

Svar

De lodjur som lever i norra Sverige äter mycket renar. I mellersta och södra landet är rådjur lodjurets favoritmat. Lodjur tar också mindre djur så som fåglar och harar. Ibland angriper lodjur även får, rävar, mårdar och tamkatter.

/Marlene

Besvarad av den 2 september 2022