Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Vad är hotet för spanska lodjur?

Frågan ställd av saga. Kategori: Lo

Svar

Hej!

Vi är tyvärr inte helt insatta i det spanska lodjurets hotstatus och anledningar till hot men flera organisationer rapporterar om att arten är väldigt få till antalet och att hoten är flera. IUCN som listar hotade arter i världen klassar den som hotad.

Bland annat anges habitatförluster, jakt och minskad tillgång på föda (då antalet kaniner drastiskt minskat) som några av anledningarna.

Hälsningar

Linda

Besvarad av den 11 mars 2019