Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Om lodjuret skulle försvinna ur näringsväven hur skulle det påverka rävar, harar och andra förstahandskonsumenter?

Frågan ställd av Sara. Kategori: Lo

Svar

Två studier från Norden pekar på helt olika effekter.
Elmhagen et al. visade med finska data att rävtätheten påverkas i av lodjur med relativt hög täthet av lodjur, och att detta fick ”kaskad” effekter på hare (alltså fler harar i områden med hög täthet av lodjur.
Däremot påverkas räv inte i områden med relativt låg täthet av lodjur.

Wikenros et al. visade med data från Sverige att tätheten av räv var POSITIVT (alltså omvänt mot förväntat) relaterat till lodjur. Troligen är det något annat i landskapet som oberoende av varandra påverkar räv och lodjur.

/Henrik Andrén, professor SLU

Besvarad av den 11 april 2022