Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hej! Jag undrar vilken roll arten (lodjuret) har i ekosystemet , hur påverkar den andra arter och vad händer om arten försvann ?

Frågan ställd av Dimi. Kategori: Lo

Svar

Hej!

Studier och erfarenheter från olika delar av världen visar att rovdjur kan påverka ett ekosystem på många olika vis. Rovdjuren kan bland annat hålla nere stammar av vissa växtätare, vilket i sin tur kan leda till att det kan bli mer av vissa växtarter. Rovdjuren kan också förändra beteendet hos bytesdjur så att de börjar beta i andra områden eller andra tider på dygnet för att minska risken att bli uppätna. Sådant kan förändra miljön och förutsättningarna för andra arter. En ytterligare effekt på ekosystemet är att rovdjuren lämnar rester av bytesdjur som blir mat till många asätare samt att de kan påverka stammar av mindre rovdjur genom att döda dem.

Forskning visar att rovdjurens påverkan på våra ekosystem i Sverige är mindre tydlig än på många andra ställen i världen. Det beror på att här i Sverige har människan en väldigt stor påverkan på både rovdjurens och bytesdjurens antal genom jakt och skogsbruk. Vår påverkan är helt enkelt betydligt större än rovdjurens, och därför är det mest våra egna effekter som vi ser i ekosystemen. Det är därmed dock inte sagt att rovdjuren saknar påverkan.

Om lodjuren skulle försvinna från Sverige så skulle det i områden där det finns mycket lodjur idag kunna märkas på att det blir fler rådjur (i södra delen av landet) och att renägarna förlorar färre renar (i renskötselområdet).

/Ylva

Besvarad av den 13 oktober 2021