Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hur många vargar finns det i Sverige?

Frågan ställd av MARI KARLSSON BJÖRK. Kategori: Varg

Svar

Hej!

Vargar räknas på vintern så årets inventering pågår just nu. Förra vintern (2018/2019) fanns cirka 300 vargar i Sverige.

Här kan du läsa mer om antal vargar och var de finns:
https://www.de5stora.com/media/1824028/inventering-varg-2018-19.pdf

När man inventerar varg så letar man familjegrupper och revir med årsvalpar vilket sedan multipliceras med en omräkningsfaktor för att uppskatta det totala antalet individer i landet. Den beräkningen ger en siffra för hela inventeringsperioden, vilket även inkluderar revir som under perioden berörts av licensjakt, skyddsjakt, eller annan dödlighet. Med andra ord så finns alltså döda vargar med i dessa 300 vargar.

I år görs förutom den vanliga inventeringen även en extra spillningsinsamling där man letar DNA. Fram till och med vecka 9 hade man hittat 341 vargindivider i Sverige.

//Linda

Besvarad av den 3 mars 2020