Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Är det illegalt att skjuta vargar i Sverige? Jag har hört många som gör det och jag blir lite upprörd av det.

Frågan ställd av Anonym. Kategori: Varg

Svar

Hej!

Varg är en fredad art i Sverige men det finns tillfällen då det är lagligt att jaga varg. En myndighet kan besluta om skyddsjakt eller licensjakt där ett visst djur eller ett visst antal djur får skjutas. Skyddsjakt sker på en (eller flera) specifika individer som orsakat skada. Licensjakt får ske så länge det inte hotar artens framtida överlevnad och därför beviljas licensjakt bara om antalet vargar överstiger den uträknade nationella miniminivån. Idag är den miniminivån 300 vargar.

Om en varg angriper dig, andra människor eller tamdjur - eller om ett sådant angrepp helt uppenbart kommer ske - så är det också tillåtet att döda den vargen utan beslut från myndighet. Detta måste ske i direkt anslutning till angreppstillfället och man ska först försöka skrämma bort vargen.

Utöver de vargar som varje år jagas legalt så dödas också vargar illegalt. Mellan åren 2009-2019 har 438 vargar rapporterats döda. Av dessa har 302 dödats vid skydds- eller licensjakt. 136 vargar har konstaterats döda av andra anledningar, t.ex trafik, naturliga orsaker och illegal jakt.

Många vargar försvinner utan att man hittar dem och kan konstatera dödsorsaken. En ny rapport från SLU visar att en stor andel av dessa försvunna vargar dödas illegalt. Du kan läsa mer i rapporten här: https://www.de5stora.com/media/1824068/faktaskog_01_2020.pdf

Hälsningar

//Linda

Besvarad av den 30 mars 2020