Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hej, har ni några bra argument om varför vargen ska få finnas kvar?

Frågan ställd av Bianka. Kategori: Varg

Svar

Hej!

Det finns både för- och nackdelar med de stora rovdjuren. Bland nackdelarna hörs ofta att de angriper tamdjur och hundar, de konkurrerar om bytesdjuren med oss människor och vissa är rädda för rovdjuren.

Vanliga argument för att rovdjur (varg) ska finnas kvar i vårt land är:

De har funnits här lika länge som vi - och vi människor har inte rätt att utrota andra arter.

Vi har lovat andra länder att bevara en massa arter - bland annat rovdjuren. Om vi i Sverige inte kan hålla avtalen kring de arter vi har här kan vi inte förvänta oss att andra länder ska bevara "sina" arter. Det skulle kunna leda till att många fler arter dör ut.

Rovdjur är en naturlig del i ekosystemet.

Undersökningar visar att majoriteten på en nationell nivå vill ha rovdjur i landet.

Natur- och rovdjursturismen ökar i Sverige. Enligt staten är naturturism en prioriterad verksamhet inte minst för att skapa jobb på glesbygden.


/Marlene

Besvarad av den 17 februari 2022