Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Har vargar alltid levt i flock? Hur har deras sociala förmåga (gentemot varandra) utvecklats genom naturligt urval och evolution?

Frågan ställd av Wilda. Kategori: Varg

Svar

Hej!

Jag är inte helt säker men jag skulle tro att vargar - så länge de varit den art som vi idag kallar varg - alltid har levt i flock. Om deras föregångare levde i flockar eller inte vet jag inte tyvärr.

Om djur lever ensamma eller i grupp beror på vilken strategi som har varit mest framgångsrik för dem under under evolutionen. Det finns fördelar och nackdelar med båda strategierna. Uppkomsten av flockliv som strategi kan - väldigt förenklat - beskrivas som att vissa djur har haft egenskaper som skapat förutsättningar för att kunna leva i flock. De som levt i flock har överlevt bättre varpå deras gener spridit sig mer än de som inte levt i flock och därmed har en viss art sedan dominerats av flocklevande individer. En av egenskaperna för flockliv är förstås förmågan att socialisera och den förmågan bör ha förstärkts genom evolutionen.

Hälsningar

//Linda

Besvarad av den 9 oktober 2019