Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hur fångar vargen sitt byte?

Frågan ställd av Diana. Kategori: Varg

Svar

Hej!

Vargen är ett flockdjur som oftast samarbetar i grupp när de jagar. Hur själva jakten går till kan vara lite olika, bland annat beroende på vilken typ av bytesdjur de jagar och hur många vargar som hjälps åt.

Om vargar jagar ett stort bytesdjur, som älg, är det vanligt att flera vargar angriper från olika håll samtidigt. Medan en varg biter sig fast i till exempel låret på älgen kan en annan varg attackera mot mulen, och med gemensamma krafter får vargarna till slut omkull älgen. Andra gånger delar flocken upp sig. Några förföljer bytesdjuret, medan övriga försöker genskjuta bytesdjuret för att få stopp på det.

Föräldraparet i flocken är oftast de som är mest aktiva i jakten, men de får hjälp av andra vuxna vargar. Valparna brukar oftast se på vid sidan av vid jakt på stora bytesdjur.

/Ylva

Besvarad av den 6 december 2021