Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hur lär sig gråvargen den sociala rangordningen inom flocken? Vad finns det för medfödda/inlärda beteenden?

Frågan ställd av Filippa. Kategori: Varg

Svar

Hej!

De som står högst i rang i flocken är föräldraparet, sedan följer rangordningen ungefär åldern på deras ungar. Bland de individer som är lika gamla avgörs rangen av vilken styrka och/eller egenskaper individerna har.

Vargvalpar lär sig ganska snabbt att förstå rangordningen i flocken genom att tolka olika beteenden och signaler. Redan när valparna är några månader gamla så börjar de utveckla en rangordning sinsemellan.

Vad som är inlärt och medfött är väldigt svårt att veta. De flesta beteenden är nog en kombination, där det finns en medfödd instinkt som sedan måste tränas upp.

Hoppas att detta gav lite svar på dina frågor!

/Ylva

Besvarad av den 12 april 2021