Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hur många människor har blivit dödade av vargar under de senaste 5 åren?

Frågan ställd av Leah. Kategori: Varg

Svar

Hej!

I Sverige har ingen människa dödats av vildlevande varg sedan år 1821.
Det hände ratt vargar ibland kommer nära människor, men att vargar skadar eller dödar människor är således mycket ovanligt i Sverige.

Att vargar angriper människor är ovanligt även i andra länder, men det förekommer. Att det är extra ovanligt här i Sverige beror på att vi inte har sjukdomen rabies i vårt land (en sjukdom som kan få djur att bete sig aggressivt) och att vi inte har områden där vilda djur matas regelbundet av människor. Risken för angrepp på människor minskar också i och med att det finns oerhört gott om föda i form av vilda djur i Sverige.

Hälsningar

//Linda

Besvarad av den 13 maj 2020