Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

hur skyddar vargen sina ungar när de är små

Frågan ställd av Svante Lind. Kategori: Varg

Svar

Hej!

Vargen föder sina ungar på en skyddad plats, ofta i en lya. När valparna föds är de både blinda och döva, och helt beroende av sin mamma. Den första tiden lämnar hon aldrig sina valpar, utan finns där hela tiden för att dia dem och hålla dem varma. Valparna öppnar ögonen efter ungefär två veckor, men de lämnar inte lyan första gången förrän efter ytterligare några veckor.

Så länge valparna är små stannar de på bestämda mötesplatser medan föräldrarna jagar. Successivt kan de sedan börja följa med sina föräldrar och också röra sig på egen hand i reviret.

Vargar brukar börja vandra iväg för att försöka hitta ett eget revir och en partner när de är 1-2 år gamla.

/Ylva

Besvarad av den 27 maj 2021