Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hur stort brukar vargarnas revir vara i medelvärde?

Frågan ställd av sture. Kategori: Varg

Svar

Vargreviren variera väldigt mycket i storlek, från ett femtiotal till flera tusen kvadratkilometer. I Sverige är många revir cirka 600-1000 kvadratkilometer.

Vargflockens storlek påverkar revirstorleken; stora flockar har stora revir.

En annan viktig orsak till den stora variationen är tillgången på bytesdjur. Ju bättre tillgången är, desto mindre revir behövs för att tillgodose vargarnas behov av föda. Ett undantag är nyetablerade vargstammar. Där kan vargflockar ha stora revir, trots god tillgång på bytesdjur. Förklaringen är troligen att vargflocken inte har någon grannflock att ta hänsyn till och att de därför inte behöver begränsa storleken på reviret.

Ensamma vargar kan röra sig över områden som är flera gånger större än vargflockarnas revir. Det beror på att ensamma vargar inte försvarar revir, utan strövar omkring på en större yta.

Besvarad av Sofia Lagerström den 2 februari 2007