Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Vad brukar vargar äta?

Frågan ställd av lillmil. Kategori: Varg

Svar

I Sverige lever vargar mest av älg, men i vissa rådjurstäta områden verkar de föredra det mindre klövdjuret. Vargar kan fälla och äta en del andra djur också så som bäver, hare, grävling, vildsvin och hjort. I brist på annat äter de allt möjligt, allt från sork och grodor till sopor. Vargar angriper, precis som andra rovdjur, ibland också tamdjur - framför allt får.

Söderöver i Europa är kronhjort, förvildade tamhundar, råttor och får vanliga bytesdjur. Vargen är en av de mest spridda arterna i världen och den kan leva i de flesta naturtyper så länge där finns något att äta.

/Marlene

Besvarad av den 17 oktober 2022