Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Vad krävs för att ha en varganläggning?

Frågan ställd av Olivia. Kategori: Varg

Svar

Hej!

Det är väldigt många olika saker som du enligt lagar och regler ska följa om du vill hålla vargar eller andra vilda djur i hägn och det krävs flera olika tillstånd. Om du vill visa djuren för publik så är det ännu mer regler att ta hänsyn till.

I korthet kan man säga att du ska se till att djuren inte är utsatta för lidande och att de får lämpligt foder och vatten och har möjlighet till naturligt beteende. Du ska också se till att de inte kan skada sig, rymma, smitta eller smittas. Djuren ska kunna söka skydd i hägnet och det finns bestämmelser för hur hägnen ska vara utformade i storlek och innehåll. Du måste kunna övervaka djuren på ett bra sätt och ta hand om sjuka djur. Du måste följa regler som finns kring registrering av djur, transport, hantering av djurens föda mm. Vill du visa djuren för publik måste du ha ett djurparkstillstånd och då gäller flera olika villkor kring själva djurhållningen, men också att din verksamhet jobbar med bevarande, forskning och utbildning.

Detta är alltså väldigt omfattande och om du vill läsa mer så kan du läsa på Jordbruksverkets webbplats:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hagnatvilt.4.6beab0f111fb74e78a780001574.html

//Linda

Besvarad av den 19 mars 2020