Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Såg en film för flera år sedan, tror den var från Alaska eller Kanada.
Där så visades hur en flock vargar jagade och det var att en ensam varg tog sig nära bytesdjuret och studerade det som om det utvärderade ifall det var värt ansträngningen för flocken att starta ett anfall på det.
Var det så anslöt ssig övriga flocken och de gjorde an allmän attack och dödade bytesdjuret. Jag undrar ifall det kan vara samma beteende man nu sett från flera håll i vårt land där ensamma vargar har tagit sig in nära bebyggelser, ja även där det finns skolor med små barn. För att eventuellt studera dessa??

Frågan ställd av Peter. Kategori: Varg

Svar

Hej !
Generellt ser inte vargar människor som bytesdjur på samma sätt som de ser på olika typer av hjortdjur i det vilda. Att ensamma vargar ibland kommer in i bebyggelsen är inte ovanligt och handlar oftast om unga oerfarna vargar som är på vandring eller börjar ”stå på egna ben”. Detta fenomen är inte mera ovanligt än att unga älgar, rävar och andra arter ibland letar sig in i samhällen. Oftast upphör detta beteende efter ett tag i och med att vargen flyttar vidare eller inser att detta inte är någon lämplig plats att vara på. Ibland fortsätter denna typ av beteende hos enskilda individer över längre tid och kan då handla om att söka föda i form av katter eller andra husdjur. Oavsett vilken som är orsaken till detta beteende är det oönskat från människors perspektiv vilket ibland leder till att man från myndigheterna sida väljer att ta bort dessa individer genom så kallad skyddsjakt.

/Håkan Sand, forskare Skandulv

Besvarad av den 17 juni 2022