Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Vargar lever ju i flock varför råkar de då döda varandra?

Frågan ställd av Hemlig pers. Kategori: Varg

Svar

Hej!

Så här svarar Håkan Sand från vargforskningsprojektet Skandulv:

Det är mycket sällan som vargar dödar varandra inom den egna flocken. Vi känner inte till något fall här i Sverige. Det beror på att flockar är familjegrupper och så gott som alla vargar inom en flock är släkt med varandra.

Det händer mer ofta att vargar dödar vargar i andra flockar i så kallade revirstrider. Detta är dock relativt ovanligt i Sverige, förmodligen på grund av att det finns gott om lediga revir. Men i vargpopulationer med högre täthet och mer konkurrens är det vanligt att flockar strider med varandra och ibland dödar vargar ur den andra flocken.

Besvarad av den 16 december 2021