Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Jag behöver argument emot varglicens på varg till en skoluppgift, skulle ni kunna ge några förslag.

Frågan ställd av Emma. Kategori: Varg

Svar

Hej!

Vargen är en art som funnits i Sverige sedan inlandsisen försvann för 10 000 år sedan men som utrotades genom en mycket omfattande jakt under 1800-talet och 1900-talets början. Vargen fridlystes 1966 och stammen har sedan ökat från 1980-talet och framåt. Enligt den senaste inventeringen finns ca 365 vargar i Sverige. Vargen klassas enligt den nationella rödlistan som starkt hotad.

Även om skyddsjakt på särskilt skadegörande individer har skett tidigare så genomfördes den första licensjakten i modern tid 2010. Licensjakten har väckt många reaktioner.

Enligt de lagar och konventioner som finns får licensjakten bara genomföras så länge det inte försvårar artens nationella fortlevnad, och då avses fortlevnad på lång sikt och i friska stammar. Såväl intresseorganisationer som EU har ställt sig frågande om de licensjakter som genomförts uppfyllt dessa kriterier.

Ett annat vanligt argument mot licensjakt är av mer etisk karaktär där kritikerna menar att vi människor inte har rätt att jaga vargen och utsätta den för de moment som en jakt innebär.

Du kan säkert hitta fler och mer utvecklade argument till din skoluppgift genom att söka på olika intresseorganisationers webbplatser.

Hälsningar

//Linda

Besvarad av den 9 oktober 2020