Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hej
Vilka naturliga och mänskliga faktorer påverkar ekosystemet för vargar

Frågan ställd av Viktoria. Kategori: Varg

Svar

Hej!

Allt i ett ekosystem hänger ihop, och det är väldigt många faktorer som påverkar ekosystemet. När det gäller vargen så påverkas den bland annat av hur mycket det finns att äta för älgarna. Om det finns mindre föda till älgarna så blir det svårare för dem att överleva - och därmed blir det mindre föda även för vargarna.

Människan har en ganska stor påverkan på ekosystemen i Sverige. Vi avverkar och nyplanterar mycket skog, och påverkar på så sätt hur mycket föda det finns för älgarna. Vi skjuter också väldigt många älgar varje år, vilket skulle kunna påverka tillgången på byten för vargarna. Men just nu finns det, åtminstone sett till hela landet, älgar så att det räcker till både människor och vargar.

/Ylva

Besvarad av den 26 maj 2021