Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hej! Jag har ett antal frågor rörande vargar

1. Jag undrar om det finns någon särskild miljö som vargen föredrar? Alltså t.ex. löv-eller barrskog, halvöppna landskap osv.
2. Jag har hört att vargflockar i naturen mer fungerar som en familj, medan de i fångenskap ofta har en mer hierarkisk ordning, med alfa-beta och -omega. Stämmer detta?
3. Äter vargar gräs för att kräkas upp mat?

Hoppas att jag kan få svar!

Tusen tack :)

Frågan ställd av Maja. Kategori: Varg

Svar

Hej!

1) Vargar är flexibla djur som kan leva i alla slags miljöer så länge det finns mat. Runt om i världen lever vargar i alla slags miljöer - från polartrakter till öknar. Vargar i Sverige har stora revir så deras område kan innefatta flera olika landskapstyper (tex skog och jordbrukslandskap). Eftersom de flesta vargar lever i mellersta landet så är barrskog dock den dominerande typen av terräng.

2) En vargflock i Sverige utgörs av föräldraparet och deras ungar. Oftast är det valpar från innevarande år som ingår i gruppen, men ibland också äldre ungar som stannat kvar något år extra. Föräldradjuren har naturligt en ledande roll över valparna.

Valparna lämnar ofta reviret innan de blir helt könsmogna och därmed undviks troligen till viss del behovet av en hierarki mellan valparna (och föräldrarna), men precis som bland hundar förekommer en viss struktur mellan valparna ändå där någon är mer dominant än andra. Det behöver dock inte betyda att en dominant varg bestämmer allt jämt. Djur är generellt mycket motivationsbundna så om en varg som vanligtvis är underdominant t.ex är väldigt intresserad av en sak så skulle den kunna vakta detta föremål gentemot en dominant varg.

Idén om att det finns en mycket tydlig hierarki i en vargflock kommer från studier på hägnade djur. I ett hägn har varggruppen mer begränsade valmöjligheter - t.ex ytan de kan röra sig på - och det skulle kunna förstärka spänningar och därmed hierarkin jämfört med grupper i det vilda. I vissa hägnade grupper förekommer också många könsmogna djur vilket kan förstärka spänningarna jämfört med en vild flock där ofta bara föräldraparet är könsmogna.

Å andra sidan så är vår egen erfarenhet från Svenska djurpark att det kan variera mycket från grupp till grupp hur dynamiken fungerar, och att det också förändras över tid inom en och samma grupp. I moderna djurparker arbetar man med hägndesign, gruppsammansättning, aktiverande åtgärder och andra hälsofrämjande insatser som i sin tur skulle kunna minska spänningar.

3) Vargar kan, precis som hundar, ibland äta gräs. Om de gör detta i syfte att kräkas eller inte är så vitt vi vet ännu inte känt. Många gånger verkar hunddjur äta gräs för att de tycker det är gott, medan de ibland när de har ätit gräs också kräks.

Hälsningar

//Linda

Besvarad av den 4 maj 2020