Rovdjurscentret De 5 Stora

Hjälp oss lösa ett problem - Boost innovation 3.0

Rovdjurscentret deltar i en tävling som heter Boost innovation. I tävlingen har olika aktörer fått identifiera och formulera ett problem, och nu eftersöks människor som kan hitta en lösning på problemen.

Tre aktörer och dess bidrag (problem) har gått vidare i tävlingen och Rovdjurscentret är en av dessa. Det problem som Rovdjurscentret har identifierat, och gärna vill se en lösning på, är hur man ska kunna minska risken för rovdjursangrepp på tamdjur - och därmed i förlängningen underlätta för människor och rovdjur att dela livsområde.

Syftet med tävlingen är att bidra till innovationer och regional tillväxt. I år har tävlingen ett helt nytt upplägg – som består av tre olika steg. Vi är nu på steg två där den som har en lösning kan vinna 25 000 kr.

I steg tre har man sedan möjlighet att vinna 200 000 kr. Så om du har en lösning på vårt redan formulerade problem kan du lämna in förslaget till Fiber Optic valley senast den 25 september.