Rovdjurscentret De 5 Stora

Björnsymposium i Orsa

Den 14-15 december anordnar Rovdjurscentret i Orsa ett björnsymposium.

Ny aktuell kunskap om björnen, björnförvaltningen och även humanmedicinsk forskning kring björnen presenteras under symposiet.

Några föreläsare är:

 • Naturvårdverkets nya viltstrategi. (Maria Hörnell-Willebrand, Naturvårdsverket)
 • Det Skandinaviska Björnprojektet till nytta för förvaltningen (Jon Swenson, Björnprojektet)
 • Hur rovdjursförvaltningen ser ut på nationell nivå (Michael Schneider, Naturvårdsverket)
 • Beståndsstatus och övervakning av björnstammen i Sverige och Norge (Jonas Kindberg, Björnprojektet)
 • Hur har björndödligheten förändrats över åren? (Tomas Meijer, SVA)
 • Björnens reaktion på jakthundar (Ole Gunnar Støen, Björnprojektet)
 • Björnjaktens utveckling de senaste 20 åren (Rasmus Boström, Björnjägare)
 • What happens when bears and wolves share a forested landscape? (Andrés Ordiz, Björnprojektet)
 • Kan studier av björnens fysiologi hjälpa oss lösa humanmedicinska problem? (Ole Fröbert, Örebro Universitetssjukhus)
 • Hur björnar skydda sig mot att tappa muskulatur och benstyrka trots njursvikt och immobilisering (Peter Stenvinkel, Karolinska Institutet)
 • Kan vi ha nytta av att forska på björnar i en djurpark? (Andreas Zedrosser, Björnprojektet)
 • Effekter av bly i slakterester: får bjørnen ADHD og nedsatt IQ? (Jon Arnemo, Björnprojektet)