Rovdjurscentret De 5 Stora

Viltets värde

Den 1 december anordnar Sveriges Vildnad ett seminarium med tema viltets värde på Skansen.

Jakten ger värdefulla ekosystemtjänster i form av viltkött, upplevelser och bevarande av traditioner, samtidigt som vi reglerar viltstammarna för att exempelvis minska skador på grödor och skog. Men hur mycket pengar omsätter jakten? Hur stort är värdet av jaktarrenden i olika delar av landet? Hur värderar jägarna viltköttet jämfört med rekreationsvärdet? Hur ser jägarna egentligen på antalet älgar, vargar och vildsvin? Eller på utfodring av vilt?