Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 118 av 8368 
 • Vargar och bävrar pekas ut som nyckeldjur för att återskapa ekosystem i USA

  Att gynna varg och bäver är ett effektivt sätt att förbättra ekosystemen i stor skala, enligt en ny studie från USA. En tidigare studie kom fram till att de även är nyckelarter i Europas natur. Både EU och USA har uttalat tydliga målsättningar om att rättsligt skydda minst 30 procent av landytan och USA:s president Joe Biden förtydligade att de måste ”bevara, koppla samman och återställa land, vatten och djurlivet som vi alla är beroende av”. För att göra det så effektivt som möjligt bör man fokusera på att återskapa potentiella livsmiljöer för vargar och bävrar eftersom det skulle ge ”kraftfulla, vidsträckta ekologiska effekter” om de tilläts uppnå ”ekologiskt effektiv täthet”. Det skriver författarna bakom en ny studie kallad ”Rewilding the American West”. De har kommit fram till att nästan 500 000 kvadratkilometer av statligt ägd mark skulle kunna göras om till ett nätverk av vild, artrik natur. Det skriver Natursidan.se.

 • Nya jaktregler – så ska vargstammen fördelas

  Miniminivåer för vargstammen ska inte längre fastställas för varje län, utan för respektive rovdjursförvaltningsområde från och med 1 november i år. Dalarna ingår i mellersta rovdjursförvaltningsområdet tillsammans med sju andra län. Regeringen har också gjort ändringar när det gäller vilka som ska kunna få bidrag ur viltvårdsfonden. Det skriver Sveriges Radio P4 Dalarna.

 • Flera får döda i vargangrepp i Skåne

  Fem får dödades och två skadades i vargattacker i Skåne på måndagen. Troligen var mer än en varg inblandad, enligt länsstyrelsen. Tre får revs till döds och två skadades men överlevde, i en attack av vargar i Klippan på måndagen. Samma dag revs ett lamm i Hörby och en tacka i Osby, båda till döds. – Tre vargangrepp på samma dag tillhör inte vanligheterna, säger vilthandläggare Malin Håkansson på länsstyrelsen i Skåne. Det skriver SVT Nyheter Helsingborg.

 • Regeringen vill göra det enklare att förvalta vargen genom jakt

  UPPDATERAD TEXT Regeringen vill flytta vargen från bilaga 4 till bilaga 5 i art- och habitatdirektivet. Det innebär att vargstammen inte längre skulle ses som strikt skyddad utan som förvaltningsbar – något som skulle underlätta förvaltningen. Detta skriver Svensk Jakt.

 • Forskare djupt oroade över planerad massjakt på varg

  18 forskare skriver i tidskriften Science om riksdagens förslag om att döda varannan varg i Sverige. Forskarna anser att det är orimligt med jakt på en så liten, inavlad population och att vetenskapliga råd för att förbättra situationen har ignorerats. I våras beslutade S-regeringen och en majoritet i riksdagen (M, SD, KD och C) att arbeta för att mer än halvera antalet vargar i Sverige, från över 400 till 200. Beslutet från regeringen grundar landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) på att ”människor hör av sig” till henne. Men det finns en stor acceptans för varg i Sverige och den ökar. 2014 gjordes en stor opinionsmätning av Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. 66 procent av de tillfrågade var positiva till att det finns varg i Sverige och bara 13 procent var negativa. Sedan dess har stödet för varg ökat. 2021 kom en studie som visade att acceptansen ökat till att 69 procent är positiva till varg och bara 12 procent ogillar att det finns varg i Sverige. Det skriver Natursidan.se.

 • Järvar räknas med DNA – ny metod testas i Jämtlands län

  För första gången i år har länsstyrelsen i Jämtland samlat in DNA från järv i ett testprojekt, för att inventera stammen. Tidigare har man inventerat järvlyor, men nu undersöks en ny metod där man samlar in avföring i stället, som man redan gör vid björninventering. "Lyinventeringen är så snöberoende och den börjar ju i mars. Har man otur i mars kan ju vintern vara över i skogen i östra delarna av länet", säger Niklas Rumm, vilthandläggare på länsstyrelsen i Jämtland. Detta skriver Sveriges Radio P4 Jämtland

 • Nu ska björnarna i Västmanland räknas: ”Vi vet att det finns björn”

  Länsstyrelsen vet att det finns björnar i Västmanland, men inte hur många. Nu ska allmänheten hjälpa till att ta reda på det. – Det brukar oftast vara jägare, men vem som helst är välkommen att hjälpa till och kan beställa ett provtagningskit på vår hemsida, eller hämta ut det på våra utlämningsställen i Skinnskatteberg, Sala och Kolsva, säger Daniel Mallwitz, vilthandläggare på Länsstyrelsen Västmanland. Inventeringen går ut på att hitta och skicka in misstänkt björnspillning. Den börjar 21 augusti och pågår till 31 oktober. Det skriver SVT Nyheter Västmanland.

 • Den stora rovdjursfejden – ny serie på SVT

  Den stora rovdjursfejden. Så heter en ny serie som Sveriges television strax börjar visa både på tv och på SVT Play. Svensk Jakts Olle Olsson har sett tre av de totalt sex avsnitten. ”Frågan om hur många rovdjur det ska få finnas i Sverige, och var de ska leva, är en av de svåraste konflikterna i vårt samhälle i dag. Stad ställs mot land, tonläget höjs, och en del tar till och med lagen i egna händer. Samhällets institutioner och lagar förlorar sin trovärdighet i mångas ögon.” Så beskriver SVT själva sin serie på sex delar där varje program tar en knapp halvtimme i anspråk. Här låter de därför människor som påverkas och berörs på olika sätt av den svenska rovdjurspolitiken komma till tals. Det skriver Svensk Jakt.

 • Förändringar i björnskadeersättningen föreslås

  Ersättningssystemet för björnskador på ren behöver förändras eftersom samebyar inte får kompensation för sina faktiska skador. Det framkommer i en studie genomförd av svenska och norska forskare. Idag bestäms ersättningen för björnskador utifrån storleken på samebyns betesmark. Men forskarna vill att ersättningen istället bestäms på samma sätt som för varg, lo och järv. Detta skriver Sveriges Radio Sameradion.

 • Rekordintresse för att jaga med åtel vid årets björnjakt

  Inför årets björnjakt som inleds den 21 augusti i Gävleborg län så är det rekordstort intresse från jägarhåll att få bedriva åtel-jakt, något som måste anmälas till Länsstyrelsen. Det skriver Jaktjournalen. Åteljakt innebär att man placerar ut föda i naturen för att locka björnar till en speciell plats där de sedan kan skjutas. "Vi har fått in 92 anmälningar i år vilket är rekord", säger handläggare Sandra Wahlund på Länsstyrelsen Gävleborg till tidningen. Det skriver Sveriges Radio Gävleborg.