Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 101 av 8351 
 • Klart med skyddsjakt på närgången varg

  Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt på den varg som befunnit sig i närheten av människor i Södermanlands län. Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat om skyddsjakt på den varg som vid upprepade tillfällen uppehållit sig i närhet av människor inom delar av Nyköpings-, Trosa- och Gnesta kommun. I beslutet skriver länsstyrelsen: ”Vid avvägning mellan de motstående intressena i ärendet om att förhindra allvarlig skada samt att tillgodose god bevarandestatus av vargstammen, bedömer länsstyrelsen att det i denna situation behövs skyddsjakt för att förhindra att vargen på sikt riskerar att utgöra fara för människor och tamdjur. Vidare bedömer länsstyrelsen att samtliga förutsättningar för beslut om skyddsjakt är uppfyllda under förutsättning att föreskriva villkor i beslutet följs.” Detta skriver Svensk Jakt.

 • Viltskadestatistik 2021

  Viltskadecenter sammanställer årligen statistik över skador orsakade av stora rovdjur och stora betande fåglar i Sverige. Statistiken grundar sig på besiktningar och beslut från besiktningspersoner, viltskadehandläggare och rovdjursansvariga på länsstyrelserna. Detta skriver SLU Viltskadecenter.

 • SLU: Landsbygdsministern har fel om ökande vargstam

  Regeringen vill minska vargstammen eftersom den påstås öka. Det kunde SVT berätta under tisdagen. Men inventeringar visar att landsbygdsministern har fel om att vargarna blir allt fler varje år. Regeringen har beslutat att ge Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur vargstammen ska kunna minskas till mellan 170-270 individer från dagens omkring 400. Landsbygdminister Anna-Caren Sätherberg (S) sade till SVT inför beskedet att en stadigt ökande stam, som i nuläget är för stor, är ett skäl till beslutet. – Vi ser att vargstammen ökar varje år, uppgav Sätherberg (S). Men så är inte fallet om man ser till statistiken. De årliga inventeringarna av varg utförda av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) visar att populationen ökat kraftigt under 2000-talet. Toppen nåddes 2014 när det gäller antalet valpkullar, vilket utgör underlaget för hur totalantalet beräknas. Men därefter minskade stammen under några år, för att sedan öka svagt de senaste två åren. – Fram till 2014 var det en ökande trend helt klart, men sedan dess har det planat ut. De senaste fem åren är trenden ganska stabil, säger Jens Frank, som ansvarar för statistiken på SLU. Det skriver SVT Nyheter.

 • Ansökan om skyddsjakt på varg i Habo och Mullsjö avslås

  Vid flera tillfällen har varg observerats nära människor i både Habo och Mullsjö. Men nu har Länsstyrelsen avslagit begäran om skyddsjakt. Efter att en varg rört sig ganska nära tätbebyggt område i Mullsjö så begärde en Mullsjöbo skyddsjakt på vargen. Men nu avslås den av Länsstyrelsen i Jönköpings län. – Vi konstaterar att observationerna av varg orsakat oro och rädsla eftersom vargen var nära människor. Det är inte onormalt att vargar, liksom andra vilda djur, ses nära människor, tamdjur och bebyggelse alla tider på dygnet, skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande. Detta skriver SVT Nyheter Jönköping.

 • 460 vargar i Sverige i vintras

  Resultatet från inventeringsperioden 2021/22 visar att det finns cirka 460 vargar i Sverige. Det är en ökning från förra vintern då inventeringen visade cirka 395 vargar. Vargstammen i Skandinavien baseras på antalet registrerade familjegrupper, revirmarkerande par och föryngringar, det vill säga revir med årsvalpar. Enligt den senaste inventeringen har stammen ökat jämfört med i fjol. Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2022/22 beräknas till cirka 540 vargar, varav cirka 460 i Sverige. Det skriver Naturvårdsverket.

 • Länsstyrelsens besked: Så många björnar får skjutas i länet i år

  I fjol fick 75 björnar skjutas i länet. Nu har Länsstyrelsen fattat beslut att tio björnar till, 85 stycken, ska få skjutas i år. Björnjakten i länet pågår från den 21 augusti till den 15 oktober. Under den perioden får maximalt 85 björnar skjutas, enligt ett beslut från Länsstyrelsen i Västernorrland. För två år sedan gjordes en spillningsinventering som visade att björnstammen ökat sedan den senaste investeringen 2015. Då beräknades stammen vara någonstans mellan 416-470 individer och därför beslutades det om en högre tilldelning jämfört med tidigare år. Detta skriver SVT Nyheter Västernorrland.

 • Björnstammen har växt kraftigt – nu ska 120 björnar skjutas

  120 björnar får fällas i årets licensjakt i Gävleborg som pågår mellan 21 augusti och 15 oktober. Enligt länsstyrelsen finns det starka indikationer på att björnstammen ökat kraftigt sedan 2017 och de har därför höjt tilldelningen vid årets jakt. Det skriver Sveriges Radio P4 Gävleborg.

 • Nytt beslut om skyddsjakt på varg i Korskrogen

  Länsstyrelsen Gävleborg har återigen beviljat skyddsjakt på en varg i Korskrigen i Ljusdals kommun. Beslutet gäller en tik som ursprungligen kommer från reviret Tönsen som har tidigare gått tillsammans med den hane som fälldes vid skyddsjakt februari. Vid den tidigare skyddsjakten efter just den här tiken så sköts en varg, men det visade sig vid kontroll var fel varg. Detta skriver Sveriges Radio P4 Gävleborg.

 • 56 björnar fällda vid skyddsjakt i norr

  Hittills i år har 56 björnar fällts vid skyddsjakt i Norrbotten. Hur licensjakten påverkas är ännu okänt eftersom beslut om tilldelning fattas först i slutet av juni. I skrivande stund har det i Norrbottens län gjorts 41 ansökningar om skyddsjakt på sammanlagt 76 björnar. Av ansökningarna har 35 stycken bifallits och 56 björnar har fällts. Svårt att spåra – Det är många, men förra året sköts 65 stycken, säger Pernilla Larsson, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen. Detta skriver Jakt & Jägare.

 • Viltexperten om dramat med älgkalven utanför Härnösand: ”Det är så här det ser ut i naturen”

  Bilderna är unika – en privatperson filmar hur en björn attackerar en älgkalv vid en grusväg. Bilderna har väckt starka känslor hos delar av vår publik. Hanna Edvardsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland berättar att det är under några begränsade veckor under försommaren som björnen har det här beteendet. – Men det är många älgkalvar som går åt, säger hon. Det skriver SVT Nyheter Västernorrland.