Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 118 av 8368 
 • Grönt ljus för vargflock i Jämtland

  Naturvårdsverkets beslut att tillåta en vargflock i Jämtlands län har vunnit laga kraft. Högsta förvaltningsdomen har nämligen beslutat att inte ta upp ett överklagande från samebyarna Handölsdalen, Mittådalen och Tåssåsen till prövning. Samebyarna anser att vargarna skadar rennäringen – men domstolarna menar att Naturvårdsverkets beslut inte tillfört fler vargar till länet. Detta skriver Sveriges Radio Sameradion

 • Enkät i vargreviret

  Fårbonde i vargreviret: "Folk törs inte gå ut i skogen" Nästan 800 boende och verksamma i Långbogenreviret i Finspång har fått en enkät från länsstyrelsen om rovdjuren i närområdet. Många anser att det är oacceptabelt att vargar rör sig nära skolor, gårdar och sommarstugor. "Politikerna måste se hur det drabbar oss, vi kan inte ha det så att vargarna går i byarna här", säger fårägare Jonas Karlsson i Hällestad. Det skriver Sveriges Radio P4 Östergötland.

 • Rekordmånga björnar får skjutas i år

  Förra året var tilldelningen på 85 djur. Det är Länsstyrelsen som beslutar om tilldelningen. Målet för björnstammen är 350 djur, uppskattningsvis finns idag 450 björnar i länet. Det skriver Sveriges Radio P4 Västerbotten.

 • Skyddsjakt på björn nordväst om Bakvattnet

  Länsstyrelsen i Jämtlands län har gett Jovnevaerie sameby rätt till skyddsjakt på en björn som observerats i ett område där de just nu har mycket renar med vajor och nyfödda kalvar. Länsstyrelsen bedömer att den skada som björnen kan göra på renarna om den får vara kvar i området är så pass stora att det ger skäl till skyddsjakten. Beslut kom på torsdagen och skyddsjakten gäller fram till torsdag i nästa vecka inom ett område nordväst om Bakvattnet i Krokoms kommun. Det skriver Sveriges Radio P4 Jämtland.

 • Åtta länsstyrelser har möjlighet att fatta beslut om licensjakt på varg

  Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Uppsala samt Örebro län. Sverige är uppdelat i tre rovdjursförvaltningsområden: norra, mellersta och södra. När referensvärdet för varg är uppnått för hela Sverige och ett rovdjursförvaltningsområde har uppnått miniminivån för en art kan Naturvårdsverket överlåta möjligheten att fatta beslut om licensjakt till samtliga länsstyrelser som ingår i förvaltningsområdet (läs om miniminivåer under Mer information). - Att länsstyrelserna själva kan besluta om licensjakt är en förutsättning för att uppnå riksdagens målsättning om en regionaliserad rovdjursförvaltning, säger Carl-Johan Lindström, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket. Det skriver Naturvårdsverket.

 • Den svenska lodjursstammen fortsätter öka

  Resultaten från årets inventering visar att det finns omkring 1 450 lodjur i Sverige. Populationen ligger med marginal över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer. - I Sverige registrerades 246,5 familjegrupper under den senaste inventeringsperioden. Det är en uppgång från förra året då 213 familjegrupper dokumenterades. Det är dock viktigt att även se över trenden några år tillbaka för att få en bättre bild, säger Jens Andersson, tf. chef för Viltanalysenheten. Årets inventeringssäsong är den åttonde säsongen med gemensam skandinavisk inventeringsmetodik och resultaten är därmed jämförbara fr.o.m. 2013/2014. Detta skriver Naturvårdsverket.

 • Kossor jagade iväg björn – dramat fångades på film

  Fåkerborn och travtränaren Kenneth Olsson fick nattligt besök av en björn. Hästarna stod inne i stallet, men korna som var utomhus hamnade öga mot öga med björnen i hagen. Dramat fångades på film. Detta skriver Sveriges Radio P4 Jämtland.

 • Klart med skyddsjakt på närgången varg

  Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt på den varg som befunnit sig i närheten av människor i Södermanlands län. Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat om skyddsjakt på den varg som vid upprepade tillfällen uppehållit sig i närhet av människor inom delar av Nyköpings-, Trosa- och Gnesta kommun. I beslutet skriver länsstyrelsen: ”Vid avvägning mellan de motstående intressena i ärendet om att förhindra allvarlig skada samt att tillgodose god bevarandestatus av vargstammen, bedömer länsstyrelsen att det i denna situation behövs skyddsjakt för att förhindra att vargen på sikt riskerar att utgöra fara för människor och tamdjur. Vidare bedömer länsstyrelsen att samtliga förutsättningar för beslut om skyddsjakt är uppfyllda under förutsättning att föreskriva villkor i beslutet följs.” Detta skriver Svensk Jakt.

 • Viltskadestatistik 2021

  Viltskadecenter sammanställer årligen statistik över skador orsakade av stora rovdjur och stora betande fåglar i Sverige. Statistiken grundar sig på besiktningar och beslut från besiktningspersoner, viltskadehandläggare och rovdjursansvariga på länsstyrelserna. Detta skriver SLU Viltskadecenter.

 • SLU: Landsbygdsministern har fel om ökande vargstam

  Regeringen vill minska vargstammen eftersom den påstås öka. Det kunde SVT berätta under tisdagen. Men inventeringar visar att landsbygdsministern har fel om att vargarna blir allt fler varje år. Regeringen har beslutat att ge Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur vargstammen ska kunna minskas till mellan 170-270 individer från dagens omkring 400. Landsbygdminister Anna-Caren Sätherberg (S) sade till SVT inför beskedet att en stadigt ökande stam, som i nuläget är för stor, är ett skäl till beslutet. – Vi ser att vargstammen ökar varje år, uppgav Sätherberg (S). Men så är inte fallet om man ser till statistiken. De årliga inventeringarna av varg utförda av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) visar att populationen ökat kraftigt under 2000-talet. Toppen nåddes 2014 när det gäller antalet valpkullar, vilket utgör underlaget för hur totalantalet beräknas. Men därefter minskade stammen under några år, för att sedan öka svagt de senaste två åren. – Fram till 2014 var det en ökande trend helt klart, men sedan dess har det planat ut. De senaste fem åren är trenden ganska stabil, säger Jens Frank, som ansvarar för statistiken på SLU. Det skriver SVT Nyheter.