Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjurscentrum i samverkan

Rovdjurscentrum Sverige strävar efter att ge en allsidig bild av rovdjuren och deras relation till oss människor. Rovdjurscentrums uppdrag är att fungera som en kunskapsnod om de stora rovdjuren. Vi sprider allsidig och faktabaserad information om de stora rovdjuren.

Vi har under lång tid utvecklat ett nära samarbete med rovdjursforskare, myndigheter och de intresseorganisationer som engagerar sig i rovdjursfrågorna. Nätverket är en förutsättning för Rovdjurscentrums roll som en oberoende och neutral avsändare av faktabaserad information. Arbetet med att upprätthålla god samverkan är en viktig del av vår verksamhet.

För att så effektivt som möjligt nå så många som möjligt samverkar landets två geografiskt skilda rovdjurscentrum. Samverkan sker under namnet Rovdjurscentrum Sverige.

Två rovdjurscentrum i samverkan

I Sverige finns två rovdjurscentrum: Rovdjurscentret De 5 stora i Järvsö och Rovdjurscentrum Orsa Grönklitt Designtorg Trä i Orsa. Båda har identiska uppdrag från Naturvårdsverket och sedan flera år har det därför skett ett aktivt arbete med att nå en närmare samverkan för att på så vis nyttja beviljade medel på ett mer ändamålsenligt sätt.  

Syftet med samarbetet är att stärka och effektivisera arbetet med det gemensamma uppdraget att informera om stora rovdjur i Sverige och att fungera som kommunikations- och kunskapsnod inom förvaltningen.

Samverkan optimerar användandet av tillgängliga resurser och maximerar nyttan av den samlade kompetensen samt ökar möjligheten att nå ut med information till fler människor. Genom de vunna synergieffekterna kan Rovdjurscentrums verksamhet bättre bidra till att nå de målsättningar som finns i såväl de nationella förvaltningsplanerna som i Naturvårdsverkets viltstrategi.

Rådet - ett viktig nätverk

Flera intresseorganisationer finns samlade i ett råd, vars uppgift är att vägleda Rovdjurscentrum i informationsarbetet. Rådet har också en viktig funktion då det kommer till att sprida information mellan organsiationerna.

Läs mer om rådet och dess organsiationer under "Våra samarbetspartners".

Samverkan med forskare och myndigheter

Rovdjurscentrum Sverige vill vara en trovärdig förmedlare av faktabaserad information. Därför samarbetar vi med forskare och myndigheter.

Läs mer om vilka vi samverkar med under "Våra samarbetspartners".

Finansiering

Rovdjurscentrum drivs som stiftelser. Delar av verksamheten finansieras av Naturvårdsverket. Övrig verksamhet finansieras av egna intäkter och bidrag från andra stiftelser och organisationer.