Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 283 av 8450 
 • Hot mot länsstyrelsens personal

  Efter att skyddsjakt på varg genomförts i Jämtland kom hot mot de tjänstemän som hanterar rovdjursfrågor. Hotet hanteras nu av länsstyrelsens säkerhetsavdelning enligt gällande rutiner. En bedömning ska göras om hotet ska polisanmälas. Om detta skriver SR.

 • Vilka metoder kan användas för att minska björnrädsla?

  Trots att rovdjursangrepp på människor är väldigt ovanligt känner många oro för att möta rovdjur. Rovdjursförvaltningen har därför ett uttalat mål att minska rädslan. För att lyckas med det krävs kunskap om vilka verktyg som är relevanta att använda.

 • Diskussion om varg i Bryssel

  De snart 30 år gamla EU-reglerna om varg diskuterades av politiker, experter och djurhållare i EU-parlamentet. Åsikterna gick som vanligt isär. Om detta skriver europaportalen.se

 • Flyttad varg i Norge vandrar tillbaka

  I Norge har en finskrysk varg flyttats från renbeteslandet men den har sedan sökt sig tillbaka. Detta är utifrån tidigare erfarenheter inte helt överraskande enligt den norska ansvariga myndigheten. Om detta skriver Svensk Jakt.

 • Sametinget överklagar beslut om vargföryngring

  Sametinget tycker att Naturvårdsverkets beslut om att tillåta en vargföryngring i Jämtlands län strider mot folkrätten och även mot beslutet som finns om toleransnivåer. De har därför överklagat beslutet. Om detta skriver SR.

 • Länsstyrelsen om den ovanligt stora vargflocken

  Media har rapporterat om en ovanligt stor vargflock som observerats i Hälsingland. Det rör sig om åtminstone 12 individer, vilket är dubbelt så många som de flesta vargflockar i Sverige. Att det är så många beror på att honan i flocken födde 8 valpar och som överlevt och att det dessutom finns fjolårsvalpar i gruppen. Om detta skriver SVT.

 • Valpar födda i Sjundareviret

  Länsstyrelsen Södermanland har med hjälp av kamera konstaterat att det fötts ungar i det så kallade Sjundareviret som delas mellan Södermanland och Stockholm. Om detta skriver länsstyrelsen i Stockholm.

 • Oenighet om antal rovdjur i norra länen

  Innan årsskiftet ska det vara klart med nya miniminivåer för björn och järv i de fyra nordligaste länen. Men länsstyrelsen i Jämtland, som idag redan har stor andel av rovdjuren i sitt län, motsäger sig det nu liggande förslaget. Om detta skriver SR.

 • Avlivad varg hade flera skador

  Under tisdagen blev Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, klar med obduktionen av den svårt skadade varg som avlivades av länsstyrelsen i Uppsala förra veckan. Rapporten visar att vargtiken hade flera skador som orsakade lidande och att beslutet om avlivning därmed kan bedömas vara rätt. Bland annat hade tiken en kollapsad ryggkota och en gammal skottskada.