Rovdjurscentret De 5 Stora

Vilka metoder kan användas för att minska björnrädsla?

Trots att rovdjursangrepp på människor är väldigt ovanligt känner många oro för att möta rovdjur. Rovdjursförvaltningen har därför ett uttalat mål att minska rädslan. För att lyckas med det krävs kunskap om vilka verktyg som är relevanta att använda.

Rovdjurscentret De 5 Stora har varit delaktig i studier där forskare jämfört olika metoders effekt på upplevd oro för att möta björn. De metoder som jämförts är information under vandring i björnmarker, informationsmöten och besök i rovdjursutställning. Alla tre metoderna bygger på samma informationsinnehåll om björnar och björnmöten.

Resultatet visar att samtliga metoder kunde minska den upplevda oron, men att effekten var olika stark. Starkast effekt hade skogsvandringarna, följt av informationsmöten och sedan besök i utställning. 

Studien inkluderar också en analys av metakommunikationens betydelse. Metakommunikation kan kort förklaras som det som tolkas ut av närvarande personer genom tex ordval, miner, upplägg, bildval eller sättet man förhåller sig till någon annan.  Metakommunikationen kan etablera förtroende och ge ökad förståelse men den kan också ha motsatt effekt.

Resultatet från studierna tyder på att när förvaltande myndigheter formulerar strategier för att minska rädsla bör de beakta informationsinnehållet och upplägg noga. Metoderna har olika stark effekt, men de är också olika resurskrävande, vilket leder till att myndigheter bör väga in även detta vid val av metod.