Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 343 av 8450 
 • Kritik mot möjligheten till packjakt

  Naturskyddsföreningen i Värmland riktar nu skarp kritik mot Länsstyrelsen för att de tillåter användning av flera hundar under den kommande vargjakten. Föreningen menar att beslutet öppnar för en kritiserad oetisk jaktform, så kallad packjakt, som leder till onödigt lidande för de djur som ska fällas.

 • Klartecken för vargjakt 2017

  Högsta förvaltningsdomstolen kom den 30 december 2016 med ett avgörande om licensjakt efter varg. Beslutet innebär att licensjakten påbörjas som planerat den 2 januari 2017.

 • ”Vargpolis” krävs i Tyskland

  Djurrättsaktivister i Tyskland kräver att en särskild polisstyrka ska bekämpa illegal jakt på varg. Minst 21 tyska vargar har påträffats illegalt dödade.

 • Nu drar vargjakten igång i Gävleborg

  På måndag börjar vargjakten där sex vargar i Gävleborg ska fällas. Hela reviret omkring Blyberget söder om Bollnäs ska bort, men det är bara ett av länets 14 revir och jägare i länet är kritiska.

 • Mötte närgången varg

  Lars från Bjälverud, söder om Torsby blev igår hotad av en närgången varg då han jobbade i skogen. – Det var ganska otrevligt, säger han till P4 Värmland.

 • Kammarrätten säger ja till vargjakt

  Kammarrätten har nu gett klartecken för licensjakt på varg. Jakten av sex vargar i Värmland är planerad att starta 2 januari. Kammarrätten har i tre mål, som gäller licensjakt på varg inom Gävleborg, Dalarna, Värmland och Örebro län, bedömt att de förutsättningar som krävs för licensjakt enligt jaktförordningen och art- och habitatdirektivet är uppfyllda.

 • Länsstyrelserna får fatta beslut om skyddsjakt

  Naturvårdsverket har beslutat att fortsätta delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur till alla berörda länsstyrelser. Nuvarande delegeringsbeslut gäller till 31 december 2016. Naturvårdsverket har sedan 2010 i olika omfattning överlåtit rätten att fatta beslut om skyddsjakt på de stora rovdjuren till länsstyrelserna.