Rovdjurscentret De 5 Stora

Kammarrätten säger ja till vargjakt

Kammarrätten har nu gett klartecken för licensjakt på varg. Jakten av sex vargar i Värmland är planerad att starta 2 januari.

Kammarrätten har i tre mål, som gäller licensjakt på varg inom Gävleborg, Dalarna, Värmland och Örebro län, bedömt att de förutsättningar som krävs för licensjakt enligt jaktförordningen och art- och habitatdirektivet är uppfyllda.

Vidare har kammarrätten bedömt att föreningarna Nordulv och Wolf Association Sweden numera visat att de uppfyller kriterierna för talerätt.

Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro län har tidigare beslutat om licensjakt på totalt 24 vargar. Föreningen Nordulv, Wolf Association Sweden, Svenska rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen i Värmland, Dalarna och Gävleborg län överklagade länsstyrelsernas beslut. Förvaltningsrätten avslog överklagandena och nu har alltså Kammarrätten kommit fram till samma uppfattning - det finns inga hinder för en licensjakt.

Licensjakten kommer att äga rum under perioden den 2 januari 2017 – 15 februari 2017. I Värmland gäller beslutet sex vargar. Dessutom får sex vargar i ett område runt gränsen mellan Värmland och Örebro län skjutas. I Dalarna och Gävleborg handlar det om totalt 12 vargar.

Dagens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen och det kommer också att ske.

– Vi kommer att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen, men det är väl inte troligt att vi hinner få något stopp på jakten. Men vi vill ändå få Högsta förvaltningsdomstolen att ta ställning till argumenten, säger Torbjörn Nilsson, ordförande för Svenska rovdjursföreningen, till TT.

Samtidigt spökar dock fortfarande förra årets jakt i Värmland, som inte blev av men fortfarande är aktuell rent juridiskt och väntar på ett beslut i just Högsta förvaltningsdomstolen.