Rovdjurscentret De 5 Stora

Klartecken för vargjakt 2017

Högsta förvaltningsdomstolen kom den 30 december 2016 med ett avgörande om licensjakt efter varg. Beslutet innebär att licensjakten påbörjas som planerat den 2 januari 2017.

- En fördel med Högsta förvaltningsdomstolens dom är att de har gått igenom alla frågor som behöver besvaras i ett beslut om licensjakt. Det ökar tydlighetet kring vad som gäller juridiskt för licensjakt efter varg, säger Rikard Janson, biträdande avdelningschef på Naturvårdsverket. 

Licensjakt bedöms av Naturvårdsverket som en effektiv, kontrollerbar och hållbar del av en aktiv vargförvaltning om den sker i begränsad omfattning och så länge vargstammen bedöms ha gynnsam bevarandestatus. Naturvårdsverket har delegerat möjligheten att fatta beslut om licensjakt efter varg till länsstyrelserna som ett led i den regionaliserade viltförvaltningen.

Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro har fattat beslut om licensjakt om sammanlagt 24 vargar. Licensjakten startar den 2 januari och pågår fram till den 15 februari.

Naturvårdsverkets roll är att ge länsstyrelserna vägledning kring hur den svenska vargstammen ska förvaltas.

- Licensjakten är ett viktigt verktyg i förvaltningen av den svenska vargstammen. Beslutet kommer att vara en viktig utgångspunkt för vår fortsatta vägledning, säger Rikard Janson. 

Inventeringsresultaten från vintern 2015/16 visar att det finns cirka 430 vargar i Skandinavien. Ungefär 340 av dem finns i Sverige. 

 

Läs olika reaktioner på beslutet:

"Vi beklagar med respekterar beslutet" - Naturskyddsföreningen beklagar domen 

Läs mer i ATL

 

"Dagens beslut är ett mycket glädjande besked och det ger oss en bekräftelse på att vårt beslut om licensjakt på varg är riktigt. Det är en mycket svårtolkad fråga som dessutom skapar starka känslor bland olika intresseorganisationer. Vi hyser självklart respekt för båda sidors argument, säger landshövding Kenneth Johansson, efter dagens besked"  

Läs mer på Länsstyrelsen Värmlands hemsida

 

"Det är ett olyckligt och förvånande beslut" - Rovdjursföreningen

Läs mer på SVT

 

"Domen är riktigt bra.  Den bekräftar den linje som vi drivit och som riksdagen beslutat. Den ger oss rätt i många frågor som vi fått kritik för. Den visar med all önskvärd tydlighet att man kan och bör förvalta – jaga varg."

Läs mer på Jägareförbundets hemsida