Rovdjurscentret De 5 Stora

Länsstyrelserna får fatta beslut om skyddsjakt

Naturvårdsverket har beslutat att fortsätta delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur till alla berörda länsstyrelser. Nuvarande delegeringsbeslut gäller till 31 december 2016. Naturvårdsverket har sedan 2010 i olika omfattning överlåtit rätten att fatta beslut om skyddsjakt på de stora rovdjuren till länsstyrelserna.

Naturvårdsverket delegerar rätten att fatta beslut om skyddsjakt på björn, lodjur och varg till samtliga länsstyrelser förutom Gotland. Delegationen gäller från och med 1 januari 2017 fram till och med 30 juni 2020.

Rätten att fatta beslut om skyddsjakt på järv delegeras till länsstyrelserna i norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdena, delegationen gäller från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2017.

– Den politiska inriktningen är att rovdjursförvaltningen ska skötas regionalt och då ska beslut om skyddsjakt även i fortsättningen fattas nära de som berörs säger Gunilla Ewing Skotnicka på Naturvårdsverket.

Försiktighet vid jakt på järv

Landets järvpopulation har enligt inventeringarna minskat sedan 2012 och antalet järvar ligger i dag under miniminivån.

– Naturvårdsverket väljer att delegera rätten för länsstyrelserna att fatta beslut om skyddsjakt på järv med en tydlig vägledning om att omfattningen av skyddsjakt måste minimeras, så att den negativa bryts och att järven kan uppnå gynnsam bevarandestatus på nationell nivå igen, säger Gunilla Ewing Skotnicka på Naturvårdsverket.