Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 231 av 8450 
 • Ingen inblandning av hund i de nordiska vargstammarna

  Analyser av arvsmassan hos vargpopulationer i andra länder i Europa har visat på inblandning av hund. Det väckte en misstanke om att det kunde finnas hundgener även i de nordiska vargstammarna. Men i en ny studie kan forskare nu konstatera att de nordiska vargarna är renrasiga. Det skriver Sveriges Radio.

 • Certifierad naturguide blir standard för naturguider

  Naturturism är en växande och viktig del av turismen både nationellt och internationellt. För att möta gästernas ökande krav på kvalitetssäkrade upplevelser behövs en gemensam standard för naturguider. Därför har den nya certifieringen "certifierad naturguide" tagits fram, som ger ett bevis för att guiden har ett grundläggande yrkeskunnande. Om detta skriver Naturturismföretagen.

 • Vargar har låg påverkan på betesskador från älgar

  I en studie från SLU har man undersökt om vargens predation på älg minskar betestrycket på tall. Tvärtemot förväntat så ökade omfattningen av betesskador vid närvaro av varg, men effekten var svag och inte biologiskt relevant.

 • Extra analys av beskattningsmodell av varg

  Naturvårdsverket skriver att de har uppmärksammats på att ett diagram som legat till grund för länsstyrelsernas arbete med licensjakt avsåg vargpopulationens storlek under våren 2021. Naturvårdsverket har därför bett forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) om en ny analys som avser populationens storlek hösten 2021 vid olika jaktuttag.

 • Vargangrepp bekräftat i norra Skåne

  Ett får har dödats och ytterligare ett skadats i vad ägaren misstänker är ett vargangrepp utanför Tyringe i Hässleholms kommun. Länsstyrelsen bekräftar att det handlar om ett vargangrepp. Flera personer i området har gjort vargobservationer under de senaste dagarna. Om detta skriver SVT.

 • Rovdjursföreningen: "Ställ in vargjakten"

  Svenska Rovdjursföreningen tycker att licensjakten på varg nästa år ska ställas in - enligt föreningen finns det för få vargar idag för att med god marginal kunna säkra en långsiktigt livskraftig stam. Detta sägs i en intervju på Sveriges Radio.

 • Riksjägarnas vargöverklagan avvisas av domstol

  Förvaltningsrätten i Luleå säger nej till Jägarnas riksförbunds överklagan av länsstyrelsernas licensjaktbeslut på varg. Enligt domstolens bedömning är inte en begäran om utökad tilldelning en fråga som ska överprövas av förvaltningsdomstol. Om detta skriver Svensk Jakt.

 • SJF uppmanar till nytt vargjaktsbeslut

  Svenska Jägareförbundets föreningar, i de län som är berörda av den kommande licensjakten på varg, överklagar länsstyrelsernas beslut. Anledningen uppges vara att Jägareförbundet tycker att Naturvårdsverket gjort ett fel i sina beräkningar vilket lett till att uttaget i vargstammen blir mindre än det skulle kunna vara. Om detta skriver Jägareförbundet på sin webbplats.

 • Järvstammen på samma nivå

  Resultatet av 2020 års järvinventering visar att antalet järvar i Sverige är på samma nivå som 2019. Baserat på de antal honor med ungar som hittats beräknas den svenska delen av populationen till 687 järvar. Det betyder att stammen överskrider miniminivån för gynnsam bevarandestatus som är 600 individer. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats eller i rapporten.