Rovdjurscentret De 5 Stora

Simuleringar kan förutsäga vargstammens spridning i Sverige

Simuleringar som SLU-forskare har gjort visar att vargpopulationen mest sannolikt inte kommer att kolonisera Götaland under de närmaste 10-15 åren.

Stora rovdjur återkoloniserar delar av sina historiska utbredningsområden i Europa. Detta skapar stora utmaningar för förvaltningen av dessa arter eftersom detta ofta skapar starka konflikter med människor. Att förstå mekanismerna som styr denna spridningsprocess och kunna förutsäga hur snabbt och var återetableringar sker är viktig information i förvaltningen.

Forskare vid SLU har använt en speciell typ av matematiska simuleringsmodeller för att förstå och kunna förutsäga vargpopulationens fortsatta kolonisering av södra Sverige under de närmaste 10-15 åren. De undersökte bland annat effekten av trafikerade vägar och dödlighet (orsakad av legal och illegal jakt) på kolonisationen av södra Sverige. Simuleringarna visade på en låg effekt av trafikrelaterade barriärer medan omfattningen av dödlighet hade en stark inverkan på möjligheten till kolonisation.

Simuleringarna visade att vargpopulationen mest sannolikt inte kommer att kolonisera den södra landsdelen (Götaland) under de närmaste 10-15 åren. Denna typ av simuleringsmodeller kan utgöra ett viktigt verktyg för förvaltningen att förstå och förutsäga den framtida utvecklingen av olika koloniserande arter.