Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 310 av 8450 
 • Vargjakten överklagas

  Naturvårdsverkets beslut om licensjakt av varg kommer troligen att överklagas av miljöorganisationerna.

 • 23 samebyar får miljonersättning

  23 samebyar tilldelas ytterligare totalt cirka 6,3 miljoner kronor i den slutgiltiga beslutsomgången på Sametinget om årets rovdjursersättning.

 • Beslut om hur vargjakt kan överklagas

  Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om ett beslut om licensjakt efter varg som fattats av Naturvårdsverket kan överklagas till domstol, trots att det enligt 58 § jaktförordningen inte får överklagas.

 • Ny metod upptäcker lodjursfamiljer

  Att använda rörelseutlösande kamerorna som ett hjälpmedel i inventeringen av lodjur har visat sig varit framgångsrikt. Vid fem tillfällen under en sexveckorsperiod har Länsstyrelsens inventerare kunnat konstatera att lodjur har fastnat på bild. Vid två av dessa tillfällen har det rört sig om familjegrupper.

 • Klartecken för licensjakt på varg

  Naturvårdsverket har överprövat de överklagade besluten om licensjakt på varg i Gävleborgs, Örebro, Värmlands, Dalarnas och Västmanlands län. Bedömningen är att samtliga beslut uppfyller kraven i jaktförordningen och licensjakten på varg kan starta den 2 januari 2016. Totalt får 46 vargar skjutas.

 • Samebyar överklagar stoppad järvjakt

  Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och samebyarna i Jämtlands län överklagar Naturvårdsverkets beslut om att stoppa skyddsjakten på järv i länet.

 • Förebyggande metoder behöver följas upp bättre

  Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen och tillsammans med Viltskadecenter sammanställt forskning från hela världen om metoder för att skydda tamdjur mot angrepp av rovdjur. Syftet är att visa om och hur effektiva metoderna är och hur de kan passa svenska förhållanden. Bristen på korrekt genomförda studier gör det dock svårt att bedöma effekterna.

 • Bekräftade vargvalpar i Sjundareviret

  Länsstyrelsen har nu fångat två vargungar som har fötts i Sjundareviret på bild. Obduktionsrapporten från vargtiken som sköts i höstas visar att det som mest kan ha fötts sex valpar under våren 2015.

 • De flesta vargobservationerna är osäkra

  Nu i december regnar vargobservationerna in över Länsstyrelsen i Gävleborg. Trots detta är endast omkring fem procent säkrade av Länsstyrelsen, osäkerheten är stor och Länsstyrelsen kan aldrig vara säkra på att det som rapporteras är sant.