Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 284 av 8450 
 • Länsstyrelsen har spårat två vargar

  Två vargar har spårats i Glamsenreviret, i Gävleborgs- och i Uppsala län. Den tik som sedan tidigare har funnits i området verkar ha fått sällskap.

 • Ingen inhibition av beslutet om licensjakt på varg i Örebro län

  Länsstyrelsen i Örebro har beslutat om licensjakt på 12 vargar i Örebro län. Beslutet har överklagats till Naturvårdsverket. I överklagan finns en begäran om att jakten stoppas, så kallad inhibition. Naturvårdsverket avslår denna begäran

 • Överklagar vargjakten i Dalarna

  Jägarnas Riksförbund i Dalarna överklagar den beslutade tilldelningen i vinterns licensjakt på varg. – Vi vill att det skjuts minst 22 vargar i Dalarna, säger JRF-ordföranden Bengt Larsson.

 • Skilda åsikter om beslutet att slopa lodjursjakten

  Nu kommer reaktionerna på Naturvårdsverket beslutat att det inte blir någon licensjakt på lodjur nästa år. Verket menar att antalet lodjur i Sverige inte når upp till den miniminivå på 870 djur som är bestämt.

 • Ingen licensjakt på lodjur

  Naturvårdsverket kommer inte att överlämna rätten att fatta beslut om licensjakt på lodjur till länsstyrelserna. De senaste inventeringsresultaten från vintern 2013/14 för visar att anatalet lodjur, 840, ligger strax under referensvärdet som är 870. Naturvårdsverket gör bedömningen att om jakten begränsas under några år så finns det goda chanser för lodjurstammen att återhämta sig.

 • Förvaltningsplan och miniminivåer för lodjur klara

  Arbetet med att genomföra regionaliseringen av rovdjursförvaltningen fortsätter. Nu är ramverket på plats för lodjur och Naturvårdsverket har fastställt en förvaltningsplan och miniminivåer för lodjur. Arbetet är ett led i den regionaliserade förvaltningen av rovdjur som riksdagen fattade beslut om i december 2013.

 • Licenjakt på varg 2015

  Länsstyrelsen Dalarna har tagit beslut om licensjakt på varg 2015. Sammanlagt åtta vargar får skjutas i länet med start den 9 januari.

 • Särskilda insatser möjliga i björntäta områden

  Skador som orsakas av rovdjur ska minskas med tio procent de kommande fem åren. Det är målsättningen i den nya förvaltningsplanen för rovdjur som även öppnar för en minskning av björnstammen lokalt i Härjedalen och norra Jämtland.