Rovdjurscentret De 5 Stora

Ingen inhibition av beslutet om licensjakt på varg i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro har beslutat om licensjakt på 12 vargar i Örebro län. Beslutet har överklagats till Naturvårdsverket. I överklagan finns en begäran om att jakten stoppas, så kallad inhibition. Naturvårdsverket avslår denna begäran