Rovdjurscentret De 5 Stora

Skilda åsikter om beslutet att slopa lodjursjakten

Nu kommer reaktionerna på Naturvårdsverket beslutat att det inte blir någon licensjakt på lodjur nästa år. Verket menar att antalet lodjur i Sverige inte når upp till den miniminivå på 870 djur som är bestämt.