Rovdjurscentret De 5 Stora

Ingen licensjakt på lodjur

Naturvårdsverket kommer inte att överlämna rätten att fatta beslut om licensjakt på lodjur till länsstyrelserna. De senaste inventeringsresultaten från vintern 2013/14 för visar att anatalet lodjur, 840, ligger strax under referensvärdet som är 870. Naturvårdsverket gör bedömningen att om jakten begränsas under några år så finns det goda chanser för lodjurstammen att återhämta sig.