Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 231 av 8450 
 • Ersättning för angripna djur

  Totalt 11 angrepp på tamdjur har skett i Skåne under 2020. Länsstyrelsen har hittills betalat ut 53 418 kronor för skadorna enligt viltskadeförordningen. Om detta rapporterar SR.

 • 500 björnar i Västerbotten

  Spillningsinventering har skett under 2019 i Västerbottens län. Av 1231 prover var 88 procent från björn. Totalt 359 olika björnindivider identifierades vid analyserna, vilket enligt omräkning ger en population på cirka 500 björnar. Om detta rapporterar länsstyrelsen i Västerbotten i ett pressmeddelande.

 • Nya metoder testas

  I Finland pågår ett projekt som syftar till ökad möjlighet att samleva med varg. Inom ramen för projektet har samarbete med tamdjursägare initierats för att förebygga skador. Bland annat har viltkameror och stängsel satts upp med gott resultat. Inom ramen för projektet vill man testa nya metoder för förebyggande av skador, som till exempel ljus- och ljudskrämselmetoder. Även användning av GPS-sändare på får för att kunna följa deras rörelser på stora naturbetesområden är en metod som kan vara intressant. Målet är att observera ovanliga rörelser, vilka kan tyda på att det finns ett stort rovdjur i närheten. Om detta skriver För viltet/Finlands viltcentrals nätpublikation

 • Fortsatt om Linghedsvargen

  Den varg som synts i Linghed i Falu kommun lever fortfarande. Länsstyrelsen hoppas på att det kommer snö så att det blir lättare att hitta den och det pågår även diskussioner om skyddsjakt. Dessutom får de som har jaktlicens även skjuta vargen, förtydligar enhetschefen för jakt och vilt på Länsstyrelsen Dalarna. Om detta skriver SVT.

 • Handlingsplan för varg i renskötselområdet

  Naturvårdsverket och berörda aktörer arbetar fram en gemensam handlingsplan för varg som befinner sig inom renskötselområdet. ​I och med den kommer det bli tydligare vilka åtgärder som vidtas när en varg kommer in i renskötselområdet, vem som gör vad och när det kan bli aktuellt med flytt av varg. Detta skriver Naturvårdsverket på sin webbplats.

 • Ingen skyddsjakt på skadeskjuten varg

  En varg som skadesköts i april under skyddsjakt har flera gånger synts till inne i en by Linghed i Falu kommun. Länsstyrelsen Dalarna har fått in flera ansökningar om skyddsjakt, men kriterierna för att bevilja jakt saknas. Om detta rapporterar SVT.

 • Skyddsjakt på genetiskt viktig varg

  En sameby har beviljats skyddsjakt på en genetiskt viktig varg. Samebyn och naturbevakare från länsstyrelsen har dokumenterat att vargen befann sig nära en renhjord. Dessutom hittades en död ren och enligt länsstyrelsen har vargen fortsatt att jaga och skingra renar. Om detta skriver Svensk Jakt.

 • Två genetiskt viktiga vargar i Norrbotten

  Två vargar av östlig härstamning finns i Norrbotten. Det vet länsstyrelsen genom DNA-prov. Var vargarna befinner sig just nu är osäkert. Om detta skriver SVT.

 • Om illegal rovdjursjakt på Sveriges Vildnad

  Den 27 november arrangerade stiftelsen Sveriges Vildnad webbinariet "Samhällets acceptans för jakt och viltvård." En föreläsning handlar om illegal jakt på rovdjur. Se den och andra föreläsningar på Jägareförbundets webbplats.