Rovdjurscentret De 5 Stora

Nya metoder testas

I Finland pågår ett projekt som syftar till ökad möjlighet att samleva med varg. Inom ramen för projektet har samarbete med tamdjursägare initierats för att förebygga skador. Bland annat har viltkameror och stängsel satts upp med gott resultat. Inom ramen för projektet vill man testa nya metoder för förebyggande av skador, som till exempel ljus- och ljudskrämselmetoder. Även användning av GPS-sändare på får för att kunna följa deras rörelser på stora naturbetesområden är en metod som kan vara intressant. Målet är att observera ovanliga rörelser, vilka kan tyda på att det finns ett stort rovdjur i närheten. Om detta skriver För viltet/Finlands viltcentrals nätpublikation