Rovdjurscentret De 5 Stora

500 björnar i Västerbotten

Spillningsinventering har skett under 2019 i Västerbottens län. Av 1231 prover var 88 procent från björn. Totalt 359 olika björnindivider identifierades vid analyserna, vilket enligt omräkning ger en population på cirka 500 björnar. Om detta rapporterar länsstyrelsen i Västerbotten i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen skriver bland annat att två av björnarna som identifierades i spillningsproverna 2019 är kända från insamlingarna 2004, 2009 och 2014. Det betyder att de nu är minst 17 år gamla. Björnar kan bli över 30 år, men på grund av den omfattande jakten är det idag få björnar som bir äldre än 10 år.