Rovdjurscentret De 5 Stora

Handlingsplan för varg i renskötselområdet

Naturvårdsverket och berörda aktörer arbetar fram en gemensam handlingsplan för varg som befinner sig inom renskötselområdet. ​I och med den kommer det bli tydligare vilka åtgärder som vidtas när en varg kommer in i renskötselområdet, vem som gör vad och när det kan bli aktuellt med flytt av varg. Detta skriver Naturvårdsverket på sin webbplats.