Rovdjurscentret De 5 Stora

Hänt på Rovdjurscentrum

 7 av 285 
 • Live från björnidet och naturprogram "Vildriket"

  Under vintern har man kunnat följa Idun och hennes ungar i idet, men i och med att björnarna har lämnat idet för säsongen så är live-sändningarna slut. Den som vill kan fortfarande titta på avsnitten av Vildriket.

 • Klimat-Klara klargör klimathotet

  Sveriges djurparker skickar ut klimatambassadörerna, mjukdjuren Klimat-Klara och Klimat-Klas för att lära våra skolbarn om klimathotet.

 • Skriftlig uppföljning av seminarier rovdjur-tamdjur

  Rovdjurscentret har tillsammans med flera berörda organisationer anordnat en rad seminarier med tema rovdjur-tamdjur. Här en är en skriftlig uppföljning på vad som har hänt efter den senaste träffen och vad som planeras för framtiden.

 • Kampanj för klimatet: Pole to pole

  Klimatförändringen innebär att temperaturen höjs och isarna smälter vilket hotar isbjörnar, pingviner och andra polarlevande arter. Men polerna och dess arter är långt ifrån de enda som kommer drabbas. På grund av extrem väderlek, förändrade livsmiljöer och förhöjd havsnivå kommer många områden och arter i hela världen påverkas - inklusive oss människor.

 • Vems tassar är det här?

  Under Rovdjurens dag i lördags var Arbetarbladet på plats. Läs deras artikel i länken nedan!

 • Sammanfattning Skog-älg-rovdjur

  Den 2 april träffades ca 100 personer för att diskutera hur en högkvalitativ älgstam som är i balans med betesresurserna kan skapas samtidigt som den biologiska mångfalden och skogen som rekreationskälla bibehålls. Läs sammanfattningen i länken nedan!