Rovdjurscentret De 5 Stora

Dialog kring rovdjursfrågan för Rovdjurscentrets råd

Den 17-18 november har Rovdjurscentrets råd träffats på Grimsö forskningsstation för att diskutera rovdjursfrågor.

I Rovdjurscentrets råd finns olika berörda intressentgrupper representerade. Rådet syftar till att vara en mötesplats där intresseorganisationerna kan förmedla sina erfarenheter och kunskap till varandra.  

- Rådet fungerar också som ett bollplank till Rovdjurscentret och vi styr vår verksamhet delvis utifrån den feedback vi får från rådets medlemmar, säger Benny Gäfvert som är verksamhetsansvarig på centret. Rovdjurscentrets syfte är att sprida en allsidig information om rovdjuren och rovdjursförvaltningen. Det är med andra ord viktigt att vi håller oss uppdaterade om vad som händer inom förvaltningen, forskningen och intresseorganisationerna. 

Rådet har två möten per år varav ett möte brukar förläggas på någon av medlemmarnas anläggningar. I år hölls mötet på Viltskadecenter vid Grimsö forskningsstation. Förutom själva mötet fick rådet ta del av flera relevanta förläsningar som skapade intressanta diskussioner. På föreläsningsprogrammet stod inventering, viltskador, forskning kring björnens predation på renkalv och järvprojektets senaste information.

- Rovdjursfrågan är så komplex och nyanserad att vi anser att det finns ett stort behov av att träffas för att kontinuerligt diskutera olika aspekter, säger Benny Gäfvert. I det här forumet kan vi lära oss mycket av varandra och hålla oss uppdaterade på förändringar inom rovdjursfrågan.

I Rovdjurscentret De 5 Storas råd ingår:

LRF, Fåravelsförbundet, Sveriges Fäbodbrukare, Jägareförbundet, Kennelklubben, Djurparksföreningen, Rovdjursföreningen, WWF, Naturskyddsföreningen, Samernas riksförbund och Viltskadecenter.