Rovdjurscentret De 5 Stora

Kampanj för klimatet: Pole to pole

Klimatförändringen innebär att temperaturen höjs och isarna smälter vilket hotar isbjörnar, pingviner och andra polarlevande arter.

Men polerna och dess arter är långt ifrån de enda som kommer drabbas. På grund av extrem väderlek, förändrade livsmiljöer och förhöjd havsnivå kommer många områden och arter i hela världen påverkas - inklusive oss människor.

I Sverige finns flera arter som gynnas av god snötillgång - till exempel järven, fjällräven och fjällugglan. Om det blir mindre snö kan dessa arter påverkas negativt.

Det är dock inte bara "snöberoende" arter som påverkas utan även andra arter kan komma att påverkas då deras livsområden förändras till följda av den globala uppvärmning. Ett exempel som kan drabba många arter är att nya sjukdomar kan börja sprida sig vid mildare väder.

Vi människor måste också rusta våra samhällen för mer extremt väder för att klara av klara av till exempel översvämningar. 

Kampanjen Pole to pole drivs av Europeiska djurparksföreningen och flertalet svenska djurparker och organisationer deltar. Kampanjen syftar till att informera om hur klimatförändringarna påverkar polerna och vilka kedjereaktioner det får i övriga världen. Kampanjen syfte är att inspirera människor till att minska sin egen klimatpåverkan. 

- Varje år besöks Europeiska djurparker av 130 miljoner människor, varav åtta miljoner besöker en svensk djurpark. Om alla dessa människor gör en liten förändring för att minska sin klimatpåverkan blir det till stor nytta för miljön och vår gemensamma framtid, säger Eva Andersson vid Nordens Ark som är samordnare för kampanjen.

Pole to pole på Rovdjurscentret & Järvzoo

Magnus Elander
Järv i snö

Kampanjen pågår fram till september 2015. Under den här perioden finns information både på Rovdjurscentret och Järvzoo om klimatförändringarna och vad du kan göra för att minska din egen påverkan.

I kampanjen samarbetar vi med Naturskyddsföreningen Gävleborg, Studiefrämjandet, WWF och Skogen i Skolan. 

 

Vad vi gjort:

Informationsskyltar i djurparken och trycksak

Temadagar, sommaren 2014 och 2015

Dagar med utökad klimatinformation, klimatquiz, föreläsningar, ansiktsmålning, pyssel och ekonomiska bidrag till hotade arter.

Utbildningsdag om klimat för lärare och skolledare, hösten 2014

Utbildningsdagen syftade till att öka kunskapen om klimatförändringar och att ge
tips på hur man kan arbeta med klimatfrågor i skolan och i samhället.

Klas och Klara besöker klasser som vill bli klimatsmarta

Mjukdjuren Klas och Klara har åkt runt på skolor med tips och övningar för klasser som vill bli mer klimatsmarta.