Rovdjurscentret De 5 Stora

Sammanfattning Skog-älg-rovdjur

Den 2 april träffades ca 100 personer för att diskutera hur en högkvalitativ älgstam som är i balans med betesresurserna kan skapas samtidigt som den biologiska mångfalden och skogen som rekreationskälla bibehålls.

Läs sammanfattningen i länken nedan!